Zitting van 28/11/2022

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 24 oktober 2022. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.2. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 14 december 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.3. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 13 december 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.4. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 14 december 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.5. Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 22 december 2022. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.6. Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.7. Algemeen directeur. Reglement fietsmobiliteit en bijhorende wijziging rechtspositieregeling. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.8. Algemeen directeur. Uitbreiding participatiehoofdstuk in huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.9. Algemeen directeur. Jaarverslag 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.10. Algemeen directeur. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.11. Cel milieu/ecologische transitie. Projectverenging Brabantse Kouters Oost: naamswijziging – toetreding bijkomende gemeenten – goedkeuring ontwerp beleidsplan in het kader van de erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst  (OMV/6.1.). Beslissing

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.12. Cel Wonen. Overeenkomst met 3Wplus: "Mobiel Energiehuis", energieaudit en renovatiebegeleiding (1.3.2.8). Beslissing.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.13. Cel stedenbouw. OMV Jozef de Keyzerstraat (2022.90.S_2022082049). Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.14. Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming muziek- en natuurklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.15. Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming hoeveklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.16. Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming bosklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.17. Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.18. Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming patrimoniumklassen- Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.19. Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming sneeuwklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.20. Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.21. Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming stadsklassen - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.23. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza begraafplaats – over de doden niets dan lof.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapad koningsstraatje.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza wandelweg NAC.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.27. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.28. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.29. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.30. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Batopin.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

OZ.31. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber.'

Publicatiedatum: 25/11/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.