Zitting van 28/11/2022

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 24 oktober 2022. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 24 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Haviland op 14 december 2022. Beslissing.

 

De raad keurt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op 14 december 2022 goed en stelt het mandaat van de aangeduide afgevaardigde vast.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 13 december 2022. Beslissing.

 

De raad stelt het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde, voor deelname aan de algemene vergadering van TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services), vast.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering van Interza op 14 december 2022. Beslissing.

 

De raad keurt de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Interza goed en machtigt de gemeentelijke vertegenwoordigers de agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel beleid. Buitengewone algemene vergadering Iverlek op 22 december 2022. Agenda en vaststelling mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. Beslissing.

 

De raad stelt het mandaat vast van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22 december 2022.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Organogram/personeelsformatie. Aanpassing. Goedkeuring.

 

De raad keurt de wijziging van het organogram en het personeelsplan van de geïntegreerde gemeentelijke organisatie goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Reglement fietsmobiliteit en bijhorende wijziging rechtspositieregeling. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan een fietsleasingregeling voor het personeel van het lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Uitbreiding participatiehoofdstuk in huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

 

De raad keurt de uitbreiding van het participatiehoofdstuk in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Jaarverslag 2021. Kennisname.

 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2021.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen gas en elektriciteit op het openbaar domein.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Projectverenging Brabantse Kouters Oost: naamswijziging – toetreding bijkomende gemeenten – goedkeuring ontwerp beleidsplan in het kader van de erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst  (OMV/6.1.). Beslissing

 

De raad keurt de naamswijziging, de toetreding van bijkomende gemeenten tot de vereniging en het beleidsplan goed. 

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel Wonen. Overeenkomst met 3Wplus: "Mobiel Energiehuis", energieaudit en renovatiebegeleiding (1.3.2.8). Beslissing.

 

De gemeenteraad sluit een samenwerkingsovereenkomst met 3Wplus aangaande het project "Mobiel Energiehuis", energieaudit en renovatiebegeleiding.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel stedenbouw. OMV Jozef de Keyzerstraat (2022.90.S_2022082049). Goedkeuring zaak der wegen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Goedkeuring.

 

De raad keurt de wijziging van de rooilijn van de Jozef De Keyzerstraat ter hoogte van huisnummers 1 en 3 goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming muziek- en natuurklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de muziek- en natuurklassen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming hoeveklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de hoeveklassen voor de leerlingen van het 2de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming bosklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de bosklassen voor de leerlingen van het 4de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de zeeklassen voor de leerlingen van het 3de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming patrimoniumklassen- Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de patrimoniumklassen voor de leerlingen van het 5de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming sneeuwklassen - Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de sneeuwklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Het Hoeveke" goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming zeeklassen - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de zeeklassen voor de leerlingen van de eerste en tweede graad van de Nederlandstalige  gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Organisatie en kostenraming stadsklassen - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de organisatie en de kostenraming van de stadsklassen voor de leerlingen van de derde graad van de Nederlandstalige  gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" goed.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza begraafplaats – over de doden niets dan lof.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapad koningsstraatje.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza wandelweg NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Batopin.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 01/12/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.