Zitting van 22/05/2023

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 24 april 2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.2. Algemeen directeur. Burgervoorstel in toepassing van artikel 45 huishoudelijk reglement. Toelichting.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.3. Algemeen directeur. Aanvulling deontologische code. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.4. Algemeen directeur. Aanpassing huishoudelijk reglement. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.5. Algemeen directeur. Regiodecreet. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.6. Cel beleid. Vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Haviland op 23 juni 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.7. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Iverlek op 23 juni 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.8. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van TMVS op 20 juni 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.9. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de algemene vergadering van Zefier op 8 juni 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.10. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op 30 mei 2023 van ERSV Vlaams-Brabant in vereffening. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.11. Cel beleid. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente voor deelname aan de gewone algemene vergadering  van Interza op 21 juni 2023. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.12. Cel beleid. Goedkeuring van het voorstel  van Poolstok tot wijziging van de  statuten en mandaat van de aangeduide afgevaardigde in casu op de buitengewone algemene vergadering. Beslissing

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.13. Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Voordracht kandidaat Raad van Bestuur. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.14. Cel wonen. Woonmaatschappij Oost-Brabant-West - Voordracht kandidaat en plaatsvervanger algemene vergadering. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.15. Algemeen directeur. Bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.16. Algemeen directeur. Centrumontwikkeling. Ontwerp van notariële akte tot beëindiging recht van opstal appartement. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.17. Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - Schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.18. Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - Schooljaar 2023-2024. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 7 september 2023 "Brugge" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.20. Afdeling vrije tijd. Terbeschikkingstelling cafetaria Sportpleinstraat 20. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.21. Cel milieu/ecologische transitie. Aanpassing aan het reglement inzake wijkbudgetten voor duurzame projecten (MI/1.1.7). Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.22. Cel milieu/ecologische transitie. Wijziging retributiereglement inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (MI/2.19.6.1). Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.23. Cel milieu/ecologische transitie. Activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters - voorheen Brabantse Kouters Oost - (OMV/6.1). Beslissing.

Publicatiedatum: 12/05/2023
Overzicht punten

OZ.24. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber – een sleuf kan een andere verbergen.'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.25. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.26. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.27. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.28. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza religieus erfgoed.'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.29. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza pimpen van de nutskasten.'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.30. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza laadpalenplan.'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.31. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden – Er zijn veel soorten zebra’s.'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.32. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza asbakjes.'

Publicatiedatum: 17/05/2023
Overzicht punten

OZ.33. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Pain d’Antan en omgeving – geef ons heden ons dagelijks brood.'

Publicatiedatum: 17/05/2023