Zitting van 23/05/2022

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 25 april 2022. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.2. Cel onderwijs. Arbeidsreglement - De Letterbijter. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.3. Cel onderwijs. Capaciteitsbepaling in De Letterbijter. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.4. Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - Schooljaar 2022-2023 . Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.5. Cel onderwijs. Arbeidsreglement - Het Hoeveke. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.6. Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - Schooljaar 2022-2023 . Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.7. Cel onderwijs. Evaluatiereglement voor de gemeentelijke basisscholen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.8. Cel onderwijs. Schoolvakanties gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 8 september 2022 "Lessines" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.10. Afdeling vrije tijd. Afwijking huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022. Beslissing.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.11. Cel Milieu/Ecologische transitie. Projectverenging Brabantse Kouters Oost – activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging (OMV/6.1.). Beslissing

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.12. Algemeen directeur. 2de pensioenpijler Prolocus. Toetreding.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.13. Algemeen directeur. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering Prolocus. Beslissing.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.14. Financieel directeur. Verkoop klascontainers De Letterbijter. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.15. Afdeling Grondgebiedszaken. Selectieleidraad aanstelling ontwerpteam realisatie werkliedenloods. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 13/05/2022
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De mobiliteit van een mobiliteitsplan vergt een plan.'

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Oekraïne in Wezembeek-Oppem.'

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waardevolle schakel in een groen netwerk.'

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Microcosme voor de kennissen.'

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Cohousing tussen college en Vosberg.'

Publicatiedatum: 20/05/2022
Overzicht punten

OZ.22. Cel secretariaat ondersteunende diensten. LB-UNION. Toegevoegd punt: 'Verhuurreglement Merlijn-gebouw.'

Publicatiedatum: 20/05/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.