Zitting van 23/05/2022

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 25 april 2022. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 25 april 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Arbeidsreglement - De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De raad keurt het arbeidsreglement van De letterbijter goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Capaciteitsbepaling in De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De raad keurt de capaciteitsbepaling in De Letterbijter goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool "De Letterbijter" - Schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Nederlandstalige gemeentelijke basisschool De Letterbijter - schooljaar 2022-2023 goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Arbeidsreglement - Het Hoeveke. Goedkeuring.

 

De raad keurt het arbeidsreglement van Het Hoeveke goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - Schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de personeelsformatie en aanwending lestijden ten laste van het schoolbestuur - Franstalige gemeentelijke basisschool Het Hoeveke - schooljaar 2022-2023 goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Evaluatiereglement voor de gemeentelijke basisscholen. Goedkeuring.

 

De raad keurt het evaluatiereglement voor de gemeentelijke basisscholen goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel onderwijs. Schoolvakanties gemeentelijke basisscholen - schooljaar 2022-2023. Goedkeuring.

 

De raad keurt de schoolvakanties voor gemeentelijke basisscholen voor het schooljaar 2022-2023 goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Seniorenuitstap 8 september 2022 "Lessines" - vaststelling aantal deelnemers en deelnameprijs. Beslissing.

 

De raad stelt voor de seniorenuitstap naar "Lessines" op donderdag 8 september 2022, het aandeel deelnemers, inwoners en niet-inwoners, in de organisatiekosten vast.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Afdeling vrije tijd. Afwijking huurtarieven Forum voor vzw Toboggan en vzw Elan zomervakantie 2022. Beslissing.

 

De raad gaat akkoord met het voorstel tot uitzonderlijk ter beschikking stellen van lokalen voor de organisatie van de zomerkampen in 2022 door de erkende vereniging Elan vzw en Toboggan vzw in de wijk Ban Eik.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel Milieu/Ecologische transitie. Projectverenging Brabantse Kouters Oost – activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging (OMV/6.1.). Beslissing

 

De raad keurt de rapportering en de planning goed en verleent kwijting aan het bestuur van de vereniging. 

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. 2de pensioenpijler Prolocus. Toetreding.

 

De raad beslist toe te treden tot Prolocus.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Algemeen directeur. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering Prolocus. Beslissing.

 

De raad duidt een afgevaardigde aan in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Financieel directeur. Verkoop klascontainers De Letterbijter. Goedkeuring.

 

De raad gaat akkoord met de verkoop van de klascontainers aan de gemeente Tervuren.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Afdeling Grondgebiedszaken. Selectieleidraad aanstelling ontwerpteam realisatie werkliedenloods. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan de selectieleidraad met betrekking tot de studieopdracht voor het bouwen van de nieuwe loods.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'De mobiliteit van een mobiliteitsplan vergt een plan.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Oekraïne in Wezembeek-Oppem.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Waardevolle schakel in een groen netwerk.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Microcosme voor de kennissen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Cohousing tussen college en Vosberg.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. LB-UNION. Toegevoegd punt: 'Verhuurreglement Merlijn-gebouw.'

 

De raad keurt het verhuurreglement met betrekking tot het gebouw Merlijn goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.