Zitting van 19/12/2022

Overzicht punten

OZ.1. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 28 november 2022. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.2. Dienst financiën. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.3. Dienst financiën. Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.4. Dienst financiën. Budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.5. Cel beleid. Aanpassing reglement subsidies kinderopvang. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.6. Afdeling burgerzaken. Reglement houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken van 28 mei 2018, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019, 27 april 2020 en 19 december 2022. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.7. Algemeen directeur. Verzoekschrift. Kennisname.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.8. Algemeen directeur. Motie. Strijd tegen vliegtuighinder. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.9. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Plaatsing en gebruik van vaste ANPR (Automatic Number Plate Recognition) & omgevingscamera's door politiezone WOKRA. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.10. Cel milieu/ecologische transitie. Grondoverdracht in kader van het Landinrichtingsproject "Plateau van Moorsel" (5.5.1.9.1). Beslissing

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.11. Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren (2.19.4.5). Goedkeuring.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.12. Cel secretariaat ondersteunende diensten. Convenant Wezembeek-Oppem met Toerisme Vlaams-Brabant vzw. Beslissing.

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

OZ.13. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Overzicht punten

OZ.14. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Overzicht punten

OZ.15. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Overzicht punten

OZ.16. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Overzicht punten

OZ.17. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Overzicht punten

OZ.18. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Batopin.'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Overzicht punten

OZ.19. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber.'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Overzicht punten

OZ.20. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Overzicht punten

OZ.21. Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

Publicatiedatum: 16/12/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.