Zitting van 19/12/2022

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 28 november 2022. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 28 november 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening 2021. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 28 november 2022 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het ocmw.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

 

De raad stelt het geamendeerde aangepaste meerjarenplan 2020-2025 vast.

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2023 bedraagt -8.228.186 €.

Het beschikbaar budgettair resultaat voor 2023 bedraagt 10.691.623 €.

De autofinancieringsmarge voor 2023 bedraagt 883.638 €.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Dienst financiën. Budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Jozef. 

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel beleid. Aanpassing reglement subsidies kinderopvang. Goedkeuring.

 

De gemeenteraad keurt het reglement subsidies kinderopvang, met aanpassing van de investeringssubsidie, goed.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Afdeling burgerzaken. Reglement houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken van 28 mei 2018, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019, 27 april 2020 en 19 december 2022. Goedkeuring.

 

De raad gaat akkoord met de aanpassing van het belastingreglement.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Verzoekschrift. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het verzoekschrift, ingediend door het mobiliteitscomité van de betrokken straten.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Algemeen directeur. Motie. Strijd tegen vliegtuighinder. Goedkeuring.

 

De raad keurt de motie met betrekking tot de strijd tegen vliegtuighinder goed.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Plaatsing en gebruik van vaste ANPR (Automatic Number Plate Recognition) & omgevingscamera's door politiezone WOKRA. Beslissing.

 

De raad keurt de plaatsing en het gebruik van ANPR & omgevingscamera's door de politiezone Wokra goed.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel milieu/ecologische transitie. Grondoverdracht in kader van het Landinrichtingsproject "Plateau van Moorsel" (5.5.1.9.1). Beslissing

 

De raad keurt de verwerving van een perceel grond van de Vlaamse Landmaatschappij goed.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Afdeling grondgebiedzaken. Aanstellen van GAS ambtenaren (2.19.4.5). Goedkeuring.

 

De raad beslist een aantal personeelsleden van OVAM tijdelijk aan te stellen als ambtenaren, bevoegd om GAS-overtredingen vast te stellen.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Convenant Wezembeek-Oppem met Toerisme Vlaams-Brabant vzw. Beslissing.

 

De raad keurt de ondertekening van het convenant met Toerisme Vlaams-Brabant goed.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza mobiliteitsplan – Plannen is vooruitzien.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza zebrapaden omgeving NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koken kost geld - De gemeentelijke energie- en andere kosten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderen zijn onze oogappels - Problemen in de kinderopvang?'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Batopin.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza Fiber.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza jeugdverenigingen – Om er een blos van te krijgen.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Stavaza hondenloopweide – Rennen voor verbondenheid.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 03/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.