Zitting van 26/02/2024

Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. Notulen en zittingsverslag openbare zitting gemeenteraad 22 januari 2024. Goedkeuring.

 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag met betrekking tot de zitting van 22 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Jaarrekening 2022: Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2022 van de Kerkfabriek Sint-Jozef

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Budget 2024 Kerkfabriek Sint-Jozef. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Meerjarenplanwijziging - 2020-2025 Budget 2024 H.H. Michaël & Jozef. Kennisname.

 

De raad neemt kennis van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 aangaande het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Pieter en Sint-Michiel.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Algemeen directeur. Bestek concessie Kasteeltje. Goedkeuring.

 

De raad hecht goedkeuring aan een bestek voor de concessie van het Kasteeltje.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Financiële dienst. Aankoop van een elektrische bestelwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

De raad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van een elektrische bestelwagen goed.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Zittingsverslag.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Knack of the NAC.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Vrijwilligers en OCMW-onwetendheid.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Kinderopvang VOKA - KvK - Ferm.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sterrenregister.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Koalatesten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Vuurwerk.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Aziatische Hoornaars.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Huis van het Kind.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024
Overzicht punten

Cel secretariaat ondersteunende diensten. WOPlus. Toegevoegd punt: 'Sluikstorten.'

 

De raad neemt kennis van het toegevoegd agendapunt.

 

Publicatiedatum: 04/03/2024